Logopedisten

Logopediepraktijk Mill is een allround logopediepraktijk. In deze praktijk werken twee logopedisten; Wanda Klomp en Marloes Pennings. Beide staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Verder zijn beide lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en lid van een Kwaliteitskring. Hierdoor vindt intercollegiale toetsing plaats en wordt kennis verdiept en verbreed. 

Wanda Klomp

wandaIn 1999 heb ik de opleiding logopedie aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle afgerond. Inmiddels heb ik ruim 15 jaar ervaring als logopediste in de vrije vestiging. De afgelopen jaren heb ik diverse cursussen en bij- en nascholingen gevolgd. Zo heb ik op het gebied van spraak en mondmotoriek de cursussen Hodson & Paden, verbale dyspraxie en oromyofunctionele therapie (OMFT) gevolgd en op het gebied van taal de cursus communicatieve taaltherapie.

Op stemgebied is door mij naast de cursus stemtherapiemethoden ook de cursus manuele facilitatie van de larynx (MFL) gevolgd. Wat betreft lees- en spellingproblemen heb ik een cursus gevolgd voor herkenning en behandeling van dyslexie via de methodiek Klanken en Kleuren (Taal in Blokjes).

E-mailadres: wanda@logopediepraktijkmill.nl

Marloes Pennings 

willeke

Nadat ik de opleiding SPW had afgerond, heb ik de opleiding logopedie aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen te Nijmegen gevolgd. Inmiddels heb ik ruim 8 jaar ervaring als logopediste in de vrije vestiging. Daarnaast werk ik sinds enkele jaren als psychosociaal therapeut waarbij ik volwassenen en kinderen begeleid op sociaal-emotioneel gebied.  De afgelopen jaren heb ik diverse cursussen en bij- en nascholingen gevolgd. Zo heb ik op het gebied van spraak en mondmotoriek de cursussen Hodson & Paden en oromyofunctionele therapie (OMFT) gevolgd. Daarnaast heb ik de cursus manuele facilitatie van de larynx (MFL) afgerond waarmee ik me op het gebied stem heb verdiept. 

De veelzijdigheid van het vak spreekt me aan. Dit stimuleert me om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de verschillende interesses en behoeften en zo in een ontspannen sfeer leermomenten te creëren tijdens de logopedie.

E-mailadres: marloes@logopediepraktijkmill.nl