Wat is logopedie?

Logopedisten houden zich bezig met communicatie. Alles wat te maken heeft met communiceren, dus het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, vormt onderdeel van de logopedie. Zo kan er sprake zijn van een probleem met de taal, bijvoorbeeld met de woordenschat, de zinsbouw of de verhaalopbouw. Ook de spraak kan een probleem vormen, zoals bij een foutieve of slordige uitspraak waardoor de verstaanbaarheid beperkt wordt.

Een ander logopedisch probleem is de stem, waarbij verkeerd stemgebruik, zoals een gespannen stemgeving, kan leiden tot onder andere een hese, schorre stem en/of pijn en vermoeidheid bij het spreken. Ook bij problemen met de adem, zoals bij hyperventilatie, kan logopedie helpen.

Daarnaast richt de logopedie zich op het eten en drinken. Bij jonge kinderen kunnen zich bij het zuigen, slikken en kauwen problemen voordoen. Bij volwassenen kunnen deze problemen eveneens ontstaan, ten gevolge van een neurologische aandoening. De logopedist verleent ook hulp bij problemen betreffende de mondmotoriek, zoals bij slappe mondspieren of een overgevoeligheid in de mond.

Verder kan logopedische therapie nog worden ingezet bij gehoorproblemen of problemen met auditieve vaardigheden, zoals het auditief geheugen of de auditieve informatieverwerking.

De logopedie kan bestaan uit het geven van adviezen en voorlichting, het afnemen van onderzoeken (screenen) en het behandelen van een stoornis.