Verwijzing

Verwijzing Logopedie

Voor logopedische behandeling is een verwijzing nodig van de huisarts, consultatiebureau-arts, tandarts, orthodontist of specialist (kinderarts, KNO-arts of neuroloog etc.). Op de machtiging of verwijsbrief staat de klacht en eventueel een specifieke vraag om onderzoek, advisering en/of behandeling. Indien het nodig is dat de begeleiding frequenter of aan huis plaats vindt, dan dient dit eveneens op de verwijzing vermeld te worden.

Vergoeding

Logopedie is in het huidige basispakket zorgverzekeringen opgenomen. De zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor logopedische behandeling volledig, met uitzondering van het eigen risico. Afspraken hierover staan in de polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie worden door de zorgverzekeraars vastgesteld.