Logopedische stoornissen

Spraak
• stotteren
• broddelen
• vertraagde spraakontwikkeling
• articulatieproblemen, o.a. slissen, lispelen
• nasaliteitsstoornissen, o.a. bij gehemeltespleet (schisis)
• neurologische spraakstoornis, o.a. dysartrie, verbale dyspraxie of apraxie
• aangezichtsverlamming

 

Taal
• dyslexie
• vertraagde taalontwikkeling
• afasie na hersenbloeding (CVA) of hersentrauma
• communicatiestoornissen a.g.v. verstandelijke beperking of dementie

 

Stem/Adem
• stemklachten: o.a. heesheid, problemen met zingen
• globusgevoel (“brok in de keel”)
• hyperventilatie
• astma, COPD

 

Gehoor
• auditieve verwerkingsproblemen, o.a. discriminatie, analyse, synthese
• aangeboren slechthorendheid of doofheid
• verworven slechthorendheid of plotsdoofheid
• revalidatie na plaatsing Cocheair Implantaat (CI)

 

Mondmotoriek
• afwijkende mondgewoonten; duimen, speen- of vingerzuigen
• open mondgedrag
• nagelbijten

 

Eten/Drinken
• eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen
• slikstoornissen bij kinderen/volwassenen