Afspraak

Informatie en aanmelding

De praktijk is iedere werkdag geopend. Voor aanmeldingen, vragen of meer informatie kan er telefonisch contact worden opgenomen. Bij geen gehoor is er een inspreekmogelijkheid.

Verhindering

Bij verhindering van een afspraak, dient deze minimaal 24 uur ervoor te worden afgezegd, anders zal de behandeling in rekening worden gebracht, waarbij de kosten dan voor eigen rekening zijn. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Privacy en klachten

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector.