Logopedist

Logopediepraktijk Mill is een allround logopediepraktijk. In deze praktijk werkt één logopedisten; Wanda Klomp. Wanda staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Verder is Wanda lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en lid van een Kwaliteitskring. Hierdoor vindt intercollegiale toetsing plaats en wordt kennis verdiept en verbreed. 

wanda

Wanda Klomp

In 1999 heb ik de opleiding logopedie aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle afgerond. Inmiddels heb ik ruim 15 jaar ervaring als logopediste in de vrije vestiging. De afgelopen jaren heb ik diverse cursussen en bij- en nascholingen gevolgd. Zo heb ik op het gebied van spraak en mondmotoriek de cursussen Hodson & Paden, verbale dyspraxie en oromyofunctionele therapie (OMFT) gevolgd en op het gebied van taal de cursus communicatieve taaltherapie.

Op stemgebied is door mij naast de cursus stemtherapiemethoden ook de cursus manuele facilitatie van de larynx (MFL) gevolgd. Wat betreft lees- en spellingproblemen heb ik een cursus gevolgd voor herkenning en behandeling van dyslexie via de methodiek Klanken en Kleuren (Taal in Blokjes).

E-mailadres: wanda@logopediepraktijkmill.nl