Logopedische behandeling

De eerst afspraak bij de logopedist bestaat uit een intakegesprek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn soms meerdere afspraken noodzakelijk. Op basis van alle gegevens wordt vervolgens bekeken of behandeling nodig is.

In de regel vindt de behandeling wekelijks plaats met een duur van 30 minuten. Op indicatie van de verwijzer kan de behandeling frequenter of indien nodig aan huis plaatsvinden. De totale duur van de therapie hangt af van de aard en ernst van het logopedisch probleem